ID
PW
 
 
 주요정책
 
IP:211.233.xxx.xxx 

제목

2022 가을노회 일정

작성자

기획행정실

작성일

2022-09-30

조회수

254509

파일

 

노회에서 통보해 온 데이터를 가지고 일정을 정리하였습니다참고하시기 바랍니다.

(9 30일 기준)

 

 

강동 | 2022. 10. 11 | 영월제일교회

강북 | 2022. 10. 11 | 덕계교회

강원 | 2022. 9. 26 | 원주신일교회

개성 | 2022. 10. 17 | 크리스찬교회

경기 | 2022. 10. 11 | 석관중앙교회

경기북 | 2022. 10. 11 | 송산교회

경기서 | 2022. 10. 11 | 안산동산교회 큰숲홀

경기중부 | 2022. 10. 10 | 예닮교회

경남 | 2022. 10. 3 | 고현충현교회

경남동 | 2022. 10. 11 | 충무교회

경동 | 2022. 10. 4 | 신령교회

경산 | 2022. 10. 11 | 산성교회

경상 | 2022. 10. 11 | 산성교회

경서 | 2022. 10. 11 | 가은제일교회

경성남 | 2022. 10. 17 | 제주축복교회

경성 | 2022. 10. 10 | 수원예닮교회

경인 | 2022. 10. 11 | 수원은혜교회

경일 | 2022. 10. 11 | 김포새벽교회

경천 | 2022. 10. 10 | 설악포유리조트

경청 | 2022. 10. 4 | 자인교회

경평 | 2022. 10. 17 | 영동중앙교회

고흥보성 | 2022. 10. 3 | 벌교 대광교회

관서 | 2022. 10. 11 | 로고스센타

광주동부 | 2022. 10. 11 | 광주반석교회

광주제일 | 2022. 10. 6 | 광주창대교회

군산동 | 2022. 10. 18 | 큰빛교회

군산남 | 2022. 10. 11 | 군산서문교회

남경기 | 0022. 10. 4 | 서광교회

남광주 | 2022. 10. 11 | 광주성지교회

남광주 | 2022. 10. 11 | 광주성지교회

남부산남 | 2022. 10. 11 | 새누리교회

남부산동 | 2022. 10. 10 | 부산중앙교회

남서울 | 2022. 10. 11 | 창일교회

남중 | 2022. 10. 10 | 주원교회

대경 | 2022. 11. 15 | 태현교회

대구 | 2022. 10. 4 | 대구서현교회

대구동 | 2022. 10. 4 | 쉴만한교회

대구수성 | 2022. 10. 4 | 한샘교회

대구중 | 2022. 10. 4 | 대구남부교회당

대전 | 2022. 10. 11 | 연무제일교회

대전중앙 | 2022. 10. 17 | 대전남문교회

동대구 | 2022. 10. 4 | 반야월교회

동대전제일 | 2022. 10. 17 | 대전중부교회

동목포 | 2022. 10. 10 | 장흥중앙교회

동부산 | 2022. 10. 11 | 장전교회

동안주 | 2022. 10. 4 | 상계제일교회

동인천 | 2022. 10. 17 | 영천교회

동평양 | 2022. 10. 10 | 송탄중앙교회

동한서 | 2022. 10. 11 | 성약교회

목포서 | 2022. 10. 11 | 상리교회

무안 | 2022. 11. 12 | 복룡교회

부산 | 2022. 10. 11 | 괴정중앙교회

북전주 | 2022. 10. 11 | 봉동중앙교회

북평양 | 2022. 10. 11 | 낙원교회

산서 | 2022. 10. 11 | 은총교회

삼산 | 2022. 10. 10 | 선천교회

서강 | 2022. 10. 18 | 이루는교회

서광주 | 2022. 10. 11 | 담양중앙교회

서대전 | 2022. 10. 11 | 시온성교회

서부산 | 2022. 10. 10 | 북정한일교회

서서울 | 2022. 10. 4 | 능곡중앙교회

서수원 | 2022. 10. 10 | 영화교회

서울강서 | 2022. 10. 4 | 승현교회

서울남 | 2022. 10. 10 | 성현교회

서울 | 2022. 10. 11 | 세광교회

서울동 | 2022. 10. 10 | 천호제일교회

서울북 | 2022. 10. 11 | 선유중앙

서인천 | 2022. 10. 17 | 평안교회

서전주 | 2022. 10. 11 | 사랑의교회

수원 | 2022. 10. 11 | 수원제일교회

시화산 | 2022. 10. 11 | 반월교회

신안주 | 2022. 10. 6 | 부산시민교회

안동 | 2022. 10. 11 | 예천제일교회

여수 | 2022. 10. 4 | 서광교회

용인 | 2022. 10. 10 | 신갈중앙교회

용천 | 2022. 10. 10 | 영복교회

인천 | 2022. 10. 4 | 인천제2교회

전남 | 2022. 10. 11 | 광주동명교회당

전남제일 | 2022. 10. 13 | 광주새한교회

전북남 | 2022. 10. 11 | 정산교회

전북 | 2022. 10. 11 | 전주팔복교회

전북서 | 2022. 10. 11 | 새벽을여는교회

전북제일 | 2022. 10. 17 | 세향교회

전서 | 2022. 9. 11 | 부안읍교회

전주 | 2022. 10. 11 | 전주북문교회

제주 | 2022. 10. 4 | 새서귀포교회

중전주 | 2022. 10. 11 | 초원교회

진주 | 2022. 10. 10 | 진주교회

충북동 | 2022. 10. 11 | 매현교회

층북 | 2022. 10. 4 | 예수열방교회

평남 | 2022. 10. 11 | 영문교회

평서 | 2022. 10. 11 | 산성교회

평양 | 2022. 10. 10 | 제주동산교회

평중 | 2022. 10. 10 | 성지교회

한남 | 2022. 10. 10 | 온세계교회

한서 | 2022. 10. 11 | 섬기는교회

한성 | 2022. 10. 10 | 새노래영광교회

함경 | 2022. 10. 17 | 헤아림교회

함남 | 2022. 10. 10 | 새가나안교회

함동 | 2022. 10. 4 | 은혜성산교회

함북 | 2022. 10. 10 | 삼락교회

함평 | 2022. 10. 11 | 엄다교회

함흥 | 2022. 10. 10 | 초대중앙교회

호남 | 2022. 10. 11 | 광주월산교회

황동 | 2022. 10. 11 | 남현교회

황서 | 2022. 10. 10 | 예우림교회

황해 | 2022. 10. 13 | 안성 사랑의교회 수양관

 
 
 
Copyright ⓒ 대한예수교장로회총회 All rights reserved.
주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 330 총회본부 (대치동) TEL 02)559-5600 FAX 02)568-7456