ID
PW
 
 
 주요정책
 
IP:211.233.xxx.xxx 

제목

2022 봄정기노회 일정

작성자

관리자

작성일

2022-03-02

조회수

23423

파일

노회에서 통보해 온 데이터를 가지고 일정을 정리하였습니다. 참고하시기 바랍니다.

(3월 18일 기준)

 

강동 | 2022-04-19 | 삼척동부교회

강북 | 2022-04-05 | 성은교회

강원 | 2022-03-28 | 원주중부교회

강중 |

개성 |2022-04-18| 동탄크리스찬교회

경기 | 2022-04-05 | 신창동교회

경기남 |

경기동부 |2022-04-18 | 천성교회

경기북 | 2022-04-19 | 사랑과평화의교회

경기서 | 2022-04-18 | 안산동산교회

경기수원 |

경기중부 | 2022-04-18 | 서정장로교회

경기중앙 | 2022-03-11 | 미정

경남 | 2022-04-05 | 고현충현교회

경남동 | 2022-04-18 | 일신교회 

경동 | 2022-04-05 | 큰숲교회

경북 |

경서 | 2022-04-04 | 상주제일교회

경성 | 2022-04-18 | 수원예닮교회

경성남 | 2022-04-18 | 광제제일교회

경신 | 2022-03-07 | 의성중부교회

경안 | 2022-03-07 | 영양교회

경인 | 2022-04-19 | 구리반석교회

경일 | 2022-04-19 | 선한이웃교회

경중 | 2022-04-11 | 경중노회 회관

경천 | 2022-04-18 | 안디옥교회

경청 | 2022-04-05 | 은혜로교회

경평 | 2022-04-18 | 효성교회

경향 | 2022-04-18 | 자양동교회

고흥보성 |2022-04-04 | 대흥교회

관서 | 2022-04-18 | 과천로고스센터

광주 | 2022-04-05 | 광주서문교회

광주동부 | 2022-04-05 | 벌교소망교회

광주제일 | 2022-04-18 | 동양교회

구미 | 2022-04-04 | 구미성은교회

군산 | 2022-03-29 | 군산경포교회

군산남 | 2022-03-29 | 시은소교회

군산동 |

김제 | 2022-03-22 | 김제노회 회관

김천 | 2022-04-05 | 김천제일교회

남경기 | 2022-04-05 | 평안교회

남광주 | 2022-04-19 | 송정중앙교회

남대구 | 2022-04-05 | 구지장로교회

남부산남 | 2022-04-18 | 재송제일교회

남부산동 | 2022-04-18 | 해운대제일교회

남서울 | 2022-04-19 | 양곡제일교회

남수원 | 2022-04-04 | 평택세교중앙교회

남울산 | 2022-04-11 | 평산교회

남전주 | 2022-03-22 | 신전주교회

남중 | 2022-04-18 | 서광교회

남평양 |

남황동 | 2022-04-19 | 새로운교회

대경 | 2022-03-08 | 대구부광교회

대구 | 2022-04-04 | 푸른초장교회

대구수성 |

대구중 | 2022-04-05 | 남흥교회

대전 |2022-04-18 | 대전중앙교회

대전중부 |

대전중앙 | 2022-04-18 | 소망교회

동광주 |

동대구 | 2022-04-05 | 동막교회

동대전제일| 2022-04-18 | 주사랑교회

동목포 | 2022-04-18 | 한마음교회

동부산 |2022-04-18 | 부곡교회

동서 |

동서울 | 2022-04-18 | 사랑의교회

동수원 | 2022-04-04 | 광교제일교회 

동안주 |

동인천 | 2022-04-18 | 빛과소금교회

동전주 | 2022-03-22 | 풍성한교회

동평양 | 2022-04-18 | 동산교회

동한서 | 2022-04-19 | 꽃동산교회

목포 | 2022-03-24 | 고금중앙교회

목포서 | 2022-03-29 | 삼호교회

목포제일 | 2022-04-04 | 우리목포교회

무안 | 2022-04-18 | 망운중앙교회

부산 | 2022-04-18 | 신평로교회

부천 | 2022-04-04 | 갈보리교회

북전주 | 2022-03-28 | 봉동중앙교회

북평양 |

빛고을 | 2022-04-18 | 광주겨자씨교회

산서 | 2022-04-04 | 모현제일교회

삼산 | 2022-04-11 | 선천교회

서강 |

서경 | 2022-04-19 | 하이샬롬교회

서광주 | 2022-04-12 | 담양중앙교회

서대구 | 2022-04-05 | 옥포본리교회

서대전 | 2022-04-18 | 가수원교회

서부산 | 2022-04-18 | 미정

서서울 | 2022-04-05 | 능곡중앙교회

서수원 | 2022-04-04 | 새화성교회

서울 |2022-04-12 | 아현장로교회

서울강남 |

서울강서 | 2022-04-04 | 새영광교회

서울남 | 2022-04-18 | 신일교회

서울동 | 2022-04-18 | 혜림교회

서울북 | 2022-04-19  | 엘림교회

서울한동 |

서인천 | 2022-04-11 | 새계명교회 

서전주 | 2022-03-29 | 전주양문교회

서중 | 2022-04-18 | 경기은천교회

서평양 |

성남 |2022-04-18 | 성산교회

소래 | 2022-04-21 | 목동제일교회

수경 |

수도 | 2022-04-19 | 평내교회

수원 |

순천 | 2022-04-04 | 동광양중앙교회

시화산 | 2022-04-18 | 섬기는교회

신안주 | 2022-04-07 | 켄싱턴리조트 충주

안동 | 2022-04-12 | 풍기제일교회

여수 | 2022-04-04 | 더큰은혜교회

용인 | 2022-04-18 | 용인중앙교회

용천 |

울산 |

의산 |

이리 |

인천 | 2022-04-26 | 학익교회

전남 |

전남제일 | 2022-04-18 | 나주제일교회

전북 | 2022-03-22 | 중화산교회

전북남 | 2022-03-29 | 대동교회예정

전북서 |2022-03-28 | 전주반월교회

전북제일 | 2022-03-21 | 사랑하며섬기는교회

전서 |

전주 | 2022-03-29 | 동은교회

제주 | 2022-04-05 | 더풍성한교회

중경기 | 2022-04-05 | 성장교회

중부산 | 2022-04-11 | 주례교회

중서울 | 2022-04-19 | 주평강교회

중앙 | 2022-03-21 | 은광교회

중전주 | 2022-03-22 | 전북cbs 하림홀

진주 | 2022-04-18 | 진주새금산교회

충북 | 2022-04-05 | 가경제일교회

충북동 | 2022-04-11 | 염광교회

충청 | 2022-03-29 | 서천읍교회

평남 |

평북 | 2022-04-19 | 은혜로운교회

평서 | 2022-04-19 | 상일교회

평안 | 2022-04-19 |  광림수도원

평양 | 2022-04-11 | 애일교회

평양제일 | 2022-04-12 | 삼일교회

평중 | 2022-04-22 | 번성교회

한남 | 2022-04-18 | 청천교회 

한서 | 2022-04-12 | 부곡교회

한성 |

함경 | 2022-03-18 | 대구시티교회

함남 | 2022-04-18 | 남지광현교회

함동 | 2022-04-04 | 성복교회

함북 |

함중 |

함평 | 2022-04-18 | 엄다교회

함흥 |

호남 | 2022-04-05 | 주사랑교회

황동 |

황서 |

황해 | 2022-04-21 | 사랑의교회안성수양관

 
 
 
Copyright ⓒ 대한예수교장로회총회 All rights reserved.
주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 330 총회본부 (대치동) TEL 02)559-5600 FAX 02)568-7456